מפעל

מכונת הזרקה

מפעל

מכונת בדיקת סוללה

מפעל

בניין המשרד הראשי של אחקוף

מפעל

מכונת בדיקה

מפעל

קו יצור

מפעל

קו יצור

מפעל

בניין מפעל

מפעל

חדר לדוגמא

מפעל

קו יצור